Prefabricerad betong

3Con är specialiserat på prefabricerad betong och har en god kontakt med flera fabriker som levererar prefabricerade betongelement. Vi levererar produktionsritningar för framtagning av prefabricerade betongelement. Betongelementen ritar vi i CAD/IMPACT och vi åtar oss både stora och små projekt. Vi ritar alla olika delar i en betongstomme, väggar, socklar, pelare, balkonger & bjälklagsplattor

Våra samarbetspartners