Bilder under betongmontaget.

Taket har börjat komma på och fönster & dörrar är isatta.