201510231445604935jEV6iCYa201510231445604926ou5DmyPH201510231445604879L6gqZQK4

Kompetens, effektivitet, kvalitet

Läs mer

Kompetens, effektivitet, kvalitet

Läs mer

Kompetens, effektivitet, kvalitet

Läs mer

3Con

Vi arbetar med projekt i alla storlekar och hjälper dig med projektering och byggledning inom konstruktion och arkitektur.
Vårt arbete kännetecknas av ett stort engagemang och servicekänsla. Det vi skapar ska hålla hög kvalitet och motsvara våra uppdragsgivares förväntningar och krav. Vi arbetar nära våra kunder och genom en aktiv dialog utvecklar och förverkligar vi dina projekt tillsammans.

Just nu...

Montage av brf Drottningen i Varberg! 
Montaget på brf Drottningen i Varberg är uppe på översta planet. Det blir nybyggda bostadsrätter.
Fasaden består av en blandning av väggar med ingjutit tegel i prefabväggarna och platsmurat tegel. 
Väggar levereras av Tranemo Prefab AB.
Bjälklag leveraras av Bohus Betong AB.
Byggare är Erik Larsson Bygg AB. 

Har du frågor om att bygga i betong? – Ring oss så hjälper vi dig!